CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

CATTUONG xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, chính sách đãi ngộ tốt dành cho tất cả cán bộ, nhân viên. Các chính sách về lương, thưởng, phụ cấp… được chăm chút chu đáo nhằm đảm bảo chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân viên ở mức cao nhất. Các quyền lợi nhận được khi bạn trở thành nhân viên của chúng tôi:

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG