Thông tắc/PVC-U WW CLEAN OUT

  • Chất liệu: unplasticized Polyvinyl Clorua (u-PVC)
  • Có khả năng chậm cháy
  • Tiêu chuẩn: EN 1329-1, B1 (DIN 4102), B-s2, d0 (EN 13501-1),…
  • Chịu được độ pH từ 2-12
  • Chịu nhiệt độ tối đa 60°C
  • Xuất xứ: Turkey