Ống thoát PP Wavin Sitech+

  • Chất liệu: Polypropylene (PP)
  • Có khả năng giảm âm
  • Tiêu chuẩn: EN 1451-1, DIN EN 14366,…
  • Chịu được nhiều hoá chất
  • Chịu nhiệt độ: 90oC, nhiệt độ cục bộ: 95oC