Nối ren trong PPR Wavin Ekoplastik

  • Chất liệu: Polypropylene Random Copolymers (PP-R)
  • Cấp nước sạch nóng/lạnh
  • Tiêu chuẩn: ČSN EN ISO15874, DIN 8077,…